جوایز علمی کسب شده توسط اعضای قطب از سال ۱۳۹۱

دکتر علی اصغر انصافی

جایزه علمی مرحوم علامه طباطبایی  

       

دانشمند منتخب موسسه ISI

 

دکتر شادپور ملک پور

 کسب رتبه سوم در نهمین جشنواره برترینهای فناوری نانو سال 1393

کسب رتبه چهارم درهشتمین جشنواره برترینهای فناوری نانو سال 1392

دانشمند منتخب موسسه ISI

 

دکتر بهزاد رضایی

 

پژوهشگر برتر استان اصفهان در سال 1391

چهره برگزیده سال 1391 از طرف بسیج اساتید

 

دکتر عبدالرضا حاجی پور

رتبه سوم گروه علوم پایه در هیجدهمین جشنواره علوم پزشکی رازی

 

 

انتخاب به عنوان یکصد دانشمند پراستناد شیمی دنیا

 

دانشمند منتخب موسسه ISI

 

استاد برجسته شیمی آلی کشور

 

منوی اصلی

Reward | by Dr. Radut

تحت نظارت وف بومی